Statistični podatki v textovni obliki


Mesečni podatki                 NOAAMO.TXT

Mesečni podatki  Škojje    NOAAMO.TXT

Letni podatki                     NOAAYR.TXT