Opis postopka merjenja

 , oziroma tehtanja količine deževnice, ki se nabere v posodi ob padavinah in koliko je izhlapi.
Posoda ima površino 200 cm2. Pod njo se nahaja merilna celica z uporovnimi lističi, ki merijo težo vode.
 V sami posodi se nahaja tudi senzor za temperaturo. Graf prikazuje potek v obdobju tekočega dneva,
 iz katerega je tudi razvidno, koliko padavin pade dnevno ali  jih izhlapi.


postavitev merilne enote

dnevno stanje količine deževnice